top of page

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

VZDELANIE
 • Psychologické vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 • Pedagogické vzdelanie: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

 • Psychoterapeutické vzdelanie: Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne, EMDR Slovenský inštitút  pre psychotraumatológiu, Trenčín

 • Príprava na prácu v zdravotníctve: Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • Špecializačné štúdium klinickej psychológie od r. 2018: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

kópia 2.jpg
Holding Hands

PRAX

 • školská psychologička

 • psychologička v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 • ambulancia klinickej psychológie a certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a dopravná psychológia

Credit Assessment_2

MIMO REZORT ŠKOLSTVA A ZDRAVOTNÍCTVA

 • psychodiagnostika, príprava a realizácia assessment a development centier v korporátnom prostredí (Rossmann ČR, Amway ČR, Iveco ČR & SR, Philip Morris ČR)

Sad Girl in the Window

AKTUÁLNE ZAMERANIE

 • individuálna aj skupinová krízová intervencia pre deti a dospelých

 • terapia traumy detí a dospelých

 • paliatívna starostlivosť a sprevádzanie detí a rodín po strate člena rodiny

 • kurzy skupinovej krízovej intervencie

professional developmnet training sessio

STAVOVSKÉ ORGANIZÁCIE

 • Slovenská komora psychológov

 • Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu

 • EMDR Slovensko

 • Traumatic Incident Reduction Association (TIRA)

 • kandidátka supervízie - členka EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing)

13 rokov

VÝCVIKOV A VZDELÁVANIA

bottom of page