top of page

Naše služby

Teacher Standing In Front of Blackboard
  • Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

Couple with Daughter

PRE RODIČOV A DETI

  • Pomáhame rodičom, ktorí nechcú vychovávať svoje deti krikom, rozkazovaním, vydieraním a vyhrážaním, ale chcú sa naučiť vychovávať svoje deti s láskou, s priestorom pre vlastné potreby.

Therapy
  • Vzdelávacie programy pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a koučov. 

bottom of page