Služby

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

uvod_ucitelka.jpg

Pomáhame rodičom, ktorí nechcú vychovávať svoje deti krikom, rozkazovaním, vydieraním a vyhrážaním naučiť sa vychovávať svoje deti s láskou, s priestorom pre vlastné potreby.

Vzdelávacie programy pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a koučov.