top of page

Výcvik a vzdelávanie 2012 - 2017

2017

  • Diagnostika a terapia detí a dospelých s poruchou príjmu potravy, Lýgia Bátovská, o.z. Kvapka, Bratislava

  • My Backpack - terapia detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, Triada, Brno

2016

  • Sandplay terapia - nadstavbový kurz, Mgr. Alena Vávrová, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  • A. Becker- Weidman - Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa - Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

2015

  • Supervízny výcvik European Association for Supervision and Coaching (trvá)

  • Workshop Psychoterapia detí v duchu Gestalt terapie s F. Carroll, Dialóg - Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

2013

  • Autogénny tréning, Pro mente sana, Bratislava

  • Sand Play Therapy, Česká společnost pro analytickou psychologii, Brno

2012

  • Crisis Management in Schools - tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie v prípade samovraždy žiaka a učiteľa, samovražedného pokusu a Metóda spoločného záujmu pre riešenie šikanovania, European School Psychology Centre for Training, Luxembourgh

bottom of page