• 2017 Diagnostika a terapia detí a dospelých s poruchou príjmu potravy, Lýgia Bátovská, o.z. Kvapka, Bratislava

  • 2017 My Backpack- terapia detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, Triada, Brno

  • 2016 Sandplay terapia- nadstavbový kurz, Mgr. Alena Vávrová, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  • 2016 A. Becker- Weidman- Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa- Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  • 2015- trvá Supervízny výcvik European Association for Supervision and Coaching

  • 2015 Workshop Psychoterapia detí v duchu Gestalt terapie s F. Carroll, Dialóg- Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

  • 2013 Autogénny tréning, Pro mente sana, Bratislava

  • 2013 Sand Play Therapy, Česká společnost pro analytickou psychologii, Brno

  • 2012 Crisis Management in Schools- tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie v prípade samovraždy žiaka a učiteľa, samovražedného pokusu a Metóda spoločného záujmu pre riešenie šikanovania, European School Psychology Centre for Training, Luxembourgh