Výcvik a vzdelávanie 2009 - 2011

2021

 • Práca s traumou u detí s Maggie Kline, USA, Somatic Experiencing Praha

 • Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita, diagnostické kritériá u detí, adolescentov a dospelých, Amb.klinickej psychológie J.    Jánoškovej, Bratislava

 • Diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch  Suzette Boon, NL, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Komplikované trúchlenie- kurz, Cesta domú, Praha

2020

 • EMDR pre deti a adolescentov Joanne Morris- Smith, GB, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín (do 2021)              

 • Deti a strata- krízová komunikácia s deťmi po strate, Vigvam, Praha

 • Traumatic Incident Reduction Workshop- Redukcia dosahu traumatickej udalosti, Inštitút TIR, Bratislava

 • Transsexualita u dětí, seminár, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

 • Gear Box- seminár EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov podľa H. Dellucci, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

  

2019 

 • Workshop Práca s telom z perspektívy Geštalt psychoterapie, Kevin McCann, M.I.A.C.P., Ireland, Psyche Educa, Bratislava

 • Workshop Naratívna práca s pozostalými, PRO Gaudia, Praha

 • Workshop Hlbinná imaginácia v procese uzdravovania, Eligio Stephen Gallegos, Bratislava

 • Rodinná terapia a EMDR, Michel Silvestre, France, EMDR Europe, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Základný kurz v Rorschachovej metóde, Psycho Diatera, Bratislava (do 2021)

 • Workshop Terapeut pracujúci s traumatizovaným klientom, Jasenka Pregrad, MA (Chorvátsko), Gestalt konference 2019, Mikulov

 • Workshop TRE (Tension, Stres and Trauma Release). Napätie, stres a trauma uvoľňujúce cvičenie, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

2018

 • Terapia partnerského vzťahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, Psyche Educa, Bratislava (do 2019)

 • Terapia traumy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín (do 2019)

 • Rituály rozlúčenia pre pozostalých, Zenith Virago, Ke kořenúm, Praha

 • Trauma, vzťahová väzba a disociatívne poruchy osobnosti, Kathryn Livingston BEM, and Melanie Goodwin, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Naratívny prístup k detskej traume, Sabine Vermeire, Gaudia, Praha