top of page

Výcvik a vzdelávanie 2018 - 2022

2022

 •      Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu, Babette Rothschild, USA, Sdružení pěstounských rodin, Brno

 •      Pokročilý EMDR výcvik  pre včasnú skupinovú krízovú intervenciu a prebiehajúci stress, Ignacio Jarero, USA (Intergračný                          skupinový protokol EMDR pre pretrvávajúci traumatický stres, Skupinový protokol upravený pre deti zažívajúce pretrvávajúci                    traumatický stres, Protokol nedávnej traumatickej udalosti, Stabilizácia akútneho stresového syndrómu pre skupiny ASSYST -G)

 •       Terapia komplexných disociatívnych porúch,  Suzette Boon, NL, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 •       Využitie EMDR pri práci s deťmi počas vojny, Korkmaziar, Bayhan, Tunca, Devrim, EMDR Europe

 

2021

 • Práca s traumou u detí s Maggie Kline, USA, Somatic Experiencing Praha

 • Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita, diagnostické kritériá u detí, adolescentov a dospelých, Amb.klinickej psychológie J.    Jánoškovej, Bratislava

 • Diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch  Suzette Boon, NL, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Komplikované trúchlenie- kurz, Cesta domú, Praha

2020

 • EMDR pre deti a adolescentov Joanne Morris- Smith, GB, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín (do 2021)              

 • Deti a strata- krízová komunikácia s deťmi po strate, Vigvam, Praha

 • Traumatic Incident Reduction Workshop- Redukcia dosahu traumatickej udalosti, Inštitút TIR, Bratislava

 • Transsexualita u dětí, seminár, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

 • Gear Box- seminár EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov podľa H. Dellucci, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

  

2019 

 • Workshop Práca s telom z perspektívy Geštalt psychoterapie, Kevin McCann, M.I.A.C.P., Ireland, Psyche Educa, Bratislava

 • Workshop Naratívna práca s pozostalými, PRO Gaudia, Praha

 • Workshop Hlbinná imaginácia v procese uzdravovania, Eligio Stephen Gallegos, Bratislava

 • Rodinná terapia a EMDR, Michel Silvestre, France, EMDR Europe, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Základný kurz v Rorschachovej metóde, Psycho Diatera, Bratislava (do 2021)

 • Workshop Terapeut pracujúci s traumatizovaným klientom, Jasenka Pregrad, MA (Chorvátsko), Gestalt konference 2019, Mikulov

 • Workshop TRE (Tension, Stres and Trauma Release). Napätie, stres a trauma uvoľňujúce cvičenie, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

2018

 • Terapia partnerského vzťahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, Psyche Educa, Bratislava (do 2019)

 • Terapia traumy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín (do 2019)

 • Rituály rozlúčenia pre pozostalých, Zenith Virago, Ke kořenúm, Praha

 • Trauma, vzťahová väzba a disociatívne poruchy osobnosti, Kathryn Livingston BEM, and Melanie Goodwin, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • Naratívny prístup k detskej traume, Sabine Vermeire, Gaudia, Praha

bottom of page