• 2021 Práca s traumou u detí s Maggie Kline, USA, Somatic Experiencing Praha

 • 2021  Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita, diagnostické kritériá u detí, adolescentov a dospelých, Amb.klinickej psychológie J.    Jánoškovej, Bratislava

 • 2021  Diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch  Suzette Boon, NL, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • 2021  Komplikované trúchlenie- kurz, Cesta domú, Praha 

 • 2020-2021 EMDR pre deti a adolescentov Joanne Morris- Smith, GB, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín                         

 • 2020  Deti a strata- krízová komunikácia s deťmi po strate, Vigvam, Praha

 • 2020  Traumatic Incident Reduction Workshop- Redukcia dosahu traumatickej udalosti, Inštitút TIR, Bratislava

 • 2020  Transsexualita u dětí, seminár, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

 • 2020  Gear Box- seminár EMDR pre komplexne traumatizovaných a disociatívnych klientov podľa H. Dellucci, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín                       

 • 2019  Workshop Práca s telom z perspektívy Geštalt psychoterapie, Kevin McCann, M.I.A.C.P., Ireland, Psyche Educa, Bratislava

 • 2019  Workshop Naratívna práca s pozostalými, PRO Gaudia, Praha

 • 2019  Workshop Hlbinná imaginácia v procese uzdravovania, Eligio Stephen Gallegos, Bratislava

 • 2019  Rodinná terapia a EMDR, Michel Silvestre, France, EMDR Europe, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • 2019-2021 Základný kurz v Rorschachovej metóde, Psycho Diatera, Bratislava

 • 2019  Workshop Terapeut pracujúci s traumatizovaným klientom, Jasenka Pregrad, MA (Chorvátsko), Gestalt konference 2019, Mikulov

 • 2019  Workshop TRE (Tension, Stres and Trauma Release). Napätie, stres a trauma uvoľňujúce cvičenie, Institut dětského poradenství a terapie, Praha

 • 2018-2019  Terapia partnerského vzťahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, Psyche Educa, Bratislava

 • 2018-2019  Terapia traumy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • 2018  Rituály rozlúčenia pre pozostalých, Zenith Virago, Ke kořenúm, Praha

 • 2018  Trauma, vzťahová väzba a disociatívne poruchy osobnosti, Kathryn Livingston BEM, and Melanie Goodwin, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

 • 2018 Naratívny prístup k detskej traume, Sabine Vermeire, Gaudia, Praha