top of page

Výcvik a vzdelávanie 2009 - 2011

2011

  • Luscherov test farieb - kurz, OZ Arte-a, Bratislava

2010 - 2014

  • Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Dialog- Česká společnost pro Gestalt terapii, Brno

2010

  • Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, tréning Ministerstva vnútra SR

  • Identifikácia intelektovo nadaných detí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

2009

  • Tragická triáda logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

  • Strukturované metody logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

  • Crisis Management in Schools - tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírod. katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody, International School Psychology Association, International Training Centre, Malta

bottom of page