• 2011 Luscherov test farieb- kurz, OZ Arte-a, Bratislava

  • 2010-2014 Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialog- český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Brno

  • 2010 Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, tréning Ministerstva vnútra SR

  • 2010 Identifikácia intelektovo nadaných detí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

  • 2009 Tragická triáda logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

  • 2009 Strukturované metody logoterapie, seminár, Doc. Karel Balcar Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha

  • 2009 Crisis Management in Schools- tréningový krátkodobý výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírod. katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody, International School Psychology Association, International Training Centre, Malta