top of page

2023

  • Diferenciálna diagnostika disociatívnych porúch TADS, Suzette Boon, NL, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín

  • Transrodovosť- workshop, L. Rušarová Pavuková, A. Suchý, Landan, Pezinok

  • Komplexná trauma a disociácia u detí a adolescentov, Ana Gomez, Phoenix, USA, Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  • Terapia komplexnej traumy u adolescentov prístupom EMDR a Play Therapy, A. Monaco, A.Beckley- Forest, USA, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR, Praha

  • Hand test, M. Lečbych, ČR, Psyche Educa, Bratislava

  • Komunikace v paliativní péči, workshop Cesta domú, Praha

  • Predĺžené trúchlenie- princípy a procesy, diagnostika a terapia. Center for Prolonged Grief, Columbia University, NY. USA. 

bottom of page