top of page

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, vychovávateľov, rodičov a všetkých ďalších záujemcov najmä z pomáhajúcich profesií, v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy

  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám

  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity

  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami

  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konkrétnych situácií

  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj projektívnymi nástrojmi

  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre 12 učiteľov v skupine

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií učiteľov a na podporu psychickej odolnosti žiakov aj učiteľov.

bottom of page