top of page

Spätné väzby účastníkov vzdelávania zverejňované podľa § 69 Zákona 138/2019:

 

Pri vzdelávaní som sa naučila pracovať so žiakmi škôl po nejakej náročnej krízovej situácii, ktorá sa ich akýmkoľvek spôsobom dotkla, ako im pomôcť, podporiť a prejaviť záujem o vnútorné prežívanie.

Lektorka navodila veľmi príjemnú, pohodovú atmosféru, správala sa veľmi profesionálne a ľudsky zároveň. Vysoko odborne erudovaná.

Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania. Boli poskytnuté aj teoretické poznatky, no mali sme možnosť sami pracovať a tvoriť, čo je najlepšou možnou formou vzdelávania. Veľmi prínosné boli taktiež príklady lektorky z praxe. Naučila nás, ako reagovať pri rôznych situáciách (modelové činnosti). Poskytnuté materiály boli pre mňa taktiež veľmi prínosné.

Vynikajúci kurz, kompetentná lektorka s bohatými skúsenosťami, zrozumiteľná komunikácia, ohľad na individualitu každého účastníka, takže za mňa super vzdelávanie.

Prinášané odborné témy ako aj vedenie skupiny boli autentické, priblížené reálnym potrebám v školských zariadeniach a veľmi zrozumiteľne komunikované.

Pedagogické kompetencie lektorky sú na vysokej odbornej úrovni. Zrozumiteľnejšie vysvetliť problematiku sa už hádam ani nedalo.

Lektorka prepájala teóriu s praktickými ukážkami jednotlivých techník, predviedla proces práce s triedou pri krízovej intervencii.

Na vzdelávaní som sa naučila pochopiť a uchopiť smrť, ako pracovať s týmto fenoménom, ako reagovať v rôznych traumatických situáciách v školskom prostredí, ako uchopiť management v škole v prípade, že dôjde ku krízovej udalosti. Taktiež som sa naučila rôzne techniky, postupy aplikovateľné aj do bežnej praxe pri práci s klientom.

Na vzdelávaní sa mi páčila štruktúra, materiály, obsah všetkých častí vzdelávania, informácie do praxe, dynamika vzdelávania, vrátanie teórie kombinovanej s praktickými situáciami a nácvikom i osobná zaangažovanosť a erudovanosť lektorky.

V praxi budem určite využívať odporúčané postupy ako pracovať s klientom, so skupinou či so školou.

Téma krízovej intervencie je skutočne aktuálna a je priam nevyhnutné pripravovať odborníkov na realizáciu v praxi. Vzdelávanie je na vysokej úrovni, prepracované, sebaskúsenostné a vychádza z praxe. Lektorka je vysoko kompetentná pre vedenie tohto vzdelávania, aktívne načúva a trefne konkrétne odpovedá.

Ako prínosné určite hodnotím predstavenú štruktúru krízovej intervencie, konkrétne cvičenia a poskytnuté materiály pre školu. Všetky materiály sú kvalitné, veľmi dobré a obohacujúce. Vo svojej praxi určite využijem prácu s terapeutickými kartami a odporúčania ako postupovať pri konkrétnych prípadoch.

Na vzdelávaní som sa naučila efektívne a systematické riadenie procesu krízovej intervencie, jej management a následné prepájanie so stabilizačnými technikami. Veľmi sa mi páčila prívetivosť, spontánnosť, pozitívna nálada lektorky, nadšenie pre prácu a jej odborné kvality.

Toto vzdelávanie rozhodne nebola strata času. Vynikajúce, skvelé, nadpriemerné, stopercentné. Super.

Vzdelávanie ma naučilo ako viesť krízovú intervenciu, použitie rôznych stabilizačných techník, ako pracovať v rámci krízovej intervencie so skupinou aj individuálne. Výborné boli sebaskúsenostné aktivity a skúsenosti  z reálnych krízových situácií, v ktorých lektorka opisovala čo sa stalo a ako na ne reagovala. Z celého vzdelávania bola poznať maximálna profesionalita. Moje celkové hodnotenie je na jednotku s hviezdičkou.

bottom of page