top of page

Rozvojové centrum

Rozvojové centrum uskutočníme priamo na Vašej škole

 • Zadávateľom RC je riaditeľ školy a slúži na overenie špecifických schopností a zisťovanie rozvojového potenciálu a vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov

 • Rozvojové centrum trvá dva, alebo tri dni- podľa Vašich požiadaviek

 • 1 konzultant pracuje v skupine so 7 učiteľmi

 • Pre komplexnosť hodnotenia sú modelové situácie dopĺňané diagnostickými metódami, dotazníkmi a výkonovými testami

 • Odporúčame, aby sa riaditeľ školy stal počas trvania rozvojového centra členom konzultačného tímu

 • Rozvojové centrum je možné využiť aj pri:

 • diagnostike problémového komunikačného štýlu učiteľa

 • ťažkostiach učiteľa pri riešení konfliktov

 • neefektívnych štýloch riadenia

 

Čo Vám ponúkame?
 • zdiagnostikujeme a navrhneme Vám plán na riešenie problémov Vašich učiteľov

 • odporúčame Vám optimálne formy vzdelávania pre Vašich učiteľov a plán ich osobnostného rozvoja

 • súčasťou rozvojového centra je analýza aktuálneho stavu a odporúčania vo forme písomného výstupu a osobnej konzultácie so zadávateľom centra

 

Diagnostické centrum prebieha nasledovne:

1. deň: Zisťovanie rozvojového potenciálu zamestnancov
Psychodiagnostika, riešenie modelových situácií, prípadové štúdie.

2. deň: Osobný koučing a posúdenie individuálnych potrieb učiteľa.

3. deň: Práca v skupine
Využitie dynamiky skupiny, riešenie problémov.

bottom of page