top of page

Ponuka pre učiteľov

Colorful Books

Vzdelávanie

Odborné semináre

Vzdelávame v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia.

  • Pripravujeme pre učiteľov odborné semináre na štandardné témy zo školského prostredia, aj na Vami zvolené témy

  • Rozsah odborných seminárov prispôsobíme Vašim možnostiam a požiadavkám

  • Počas seminára striedame prednáškové a zážitkové aktivity

  • Učitelia analyzujú a pracujú s vlastnými kazuistikami

  • Poskytujeme im supervíziu pri riešení konkrétnych situácií

  • Pracujeme s kognitívnymi, emocionálnymi aj projektívnymi nástrojmi

  • Vzhľadom k psychoedukačnému, ale aj zážitkovému charakteru aktivít sú semináre určené pre max. 25 učiteľov v skupine

Semináre : sú orientované na rozvoj pedagogických a profesionálnych kompetencií učiteľov a na podporu psychickej odolnosti žiakov aj učiteľov.

Cena podľa dohody. 

konfliktlösung-tipps-440x1080-1-1440x1080.jpeg

Intervencia

Odborná pomoc

Ponúkame Vám odbornú pomoc pri:

  • Zavádzaní zmien v škole, príprave zamestnancov pre zmenu

  • Asistencii pri riešení krízových situácií v škole, alebo priamu krízovú intervenciu (automobilová nehoda, prírodná katastrofa, smrť žiaka alebo učiteľa)

  • Identifikácii vlastných zdrojov pri tvorivom riešení problémov v systéme škola

Cena podľa dohody. 

bottom of page