top of page

Intervencia v systéme škola

Ponúkame Vám odbornú pomoc pri:

  • Zavádzaní zmien v škole, príprave zamestnancov pre zmenu

  • Asistencii pri riešení krízových situácií v škole, alebo priamu krízovú intervenciu (automobilová nehoda, prírodná katastrofa, smrť žiaka alebo učiteľa)

  • Identifikácii vlastných zdrojov pri tvorivom riešení problémov v systéme škola

bottom of page