top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 14.

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín).

22.máj 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. Uzavretá skupina PPP Praha 1,2,4,10

23.máj 2023 (on line)

Krízová intervencia. Webinár pre študentov Univerzity M. Bela, Banská Bystrica

25.máj 2023 (Bratislava)

Krízová intervencia pre traumatizované deti. Vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov Migračného úradu. Univerzita Komenského a UNICEF Refugee Response v SR. 

29.-30.máj 2023 (PPP Praha 1,2,4,10)

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. Uzavretá skupina

31.máj-1.jún 2023 (PPP Praha 1,2,4,10)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Uzavretá skupina

2.jún 2023 (PPP Praha 1,2,4,10)

Podpora reziliencie detí a dospelých. Uzavretá skupina

6. jún 2023 (on line)

Podpora reziliencie detí. Webinár pre rodičov klientov CPP Detva.

12.jún 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje Kvapka, Bratislava)

 

10.júl 2023 (Bratislava)

Podpora reziliencie detí a dospelých (organizuje Kvapka, Bratislava)

12.-15. júl 2023 (CPP Michalovce)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina.

25.- 31. august 2023 (Brno)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina odborných zamestnancov Juhomoravského kraja.

6.september 2023 (Bratislava)

Krízová intervencia a smútková práca. Seminár pre študentov špecializačného vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity. Uzavretá skupina.

8.-9.september 2023 (Košice)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách.

11.september 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje Psyche Educa, Bratislava)

18.- 22.september 2023 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina, CPP Bratislava 3

 

2.-3.október 2023 (Praha)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách. (organizuje Indept Praha)

30.október 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

7.november 2023 (Ostrava)

Krízová intervencia pre deti a dospievajúcich, smútková  práca. Seminár pre kňazov a cirkevných pracovníkov. Uzavretá skupina, Rímskokatolícka farnosť Ostrava. 

bottom of page