top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovenskú republiku v stálom výbore Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre krízy, katastrofy a traumu.

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii manažmentu kríz na školách.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí a dospelých, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 14.

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín).

13.november 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz)

14.november 2023 (n line)

Krízová  intervencia  na školách. Webinár pre riaditeľov škôl. 3 hodiny. Organizuje Inklucentrum.

20. november 2023 (on line)

Podpora rezilliencie detí. Webinár pre rodičov. 3 hodiny. Organizuje Inkluziv, o.z.

5. december 2023 (on line)

Refresh Krízová intervencia na školách. Pre absolventov vzdelávania v krízovej intervencii na školách. 3 hodiny.

15.-19.január 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina, organizuje CPP Bratislava 3.

26.január 2024 (Bratislava)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. Vzdelávanie pre poslucháčov Fakulty psychológie PEVŠ. 

29.január 2024 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. 

5.-8.február 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami. 

4.marec, 11.-14.marec 2024 (Ružomberok)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Organizuje CPP Ružomberok.

7. máj, 12.-15. máj 2024 (Veľký Krtíš)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Organizuje CPP Veľký Krtíš. 

bottom of page