top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 14.

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín).

18.- 22.september 2023 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina, CPP Bratislava 3

 

30.október 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

7. október 2023 (Bratislava)

Festival o živote a smrti Memento mori. 15:00: Workshop pre rodičov- Ako hovoriť s deťmi o smrti.

17:00: Beseda o strate dieťaťa. Spolu s o.z. Tanana a Detským hospicom Plamienok.

17.október 2023 (Košice)

Trauma v kontexte školy. Konferencia. Centrum včasnej intervencie, Košice.

19.október 2023 (on line)

Konferencia Na vzťahoch záleží- Vzdelávanie a prax citlivá voči traume. Moderovaná diskusia. Organizuje Archa, o.z.

24.október 2023 (on line)

Vzdelávanie k podpornému opatreniu- Krízová intervencia na školách počas mimoriadnych udalostí- Manuál pre školy. Pre absolventov vzdelávania v krízovej intervencii  na školách. 3 hodiny. 

7.november 2023 (Ostrava)

Krízová intervencia pre deti a dospievajúcich, smútková  práca. Seminár pre kňazov a cirkevných pracovníkov. Uzavretá skupina, Rímskokatolícka farnosť Ostrava. 

5. december 2024 (on line)

Refresh Krízová intervencia na školách. Pre absolventov vzdelávania v krízovej intervencii na školách. 3 hodiny.

15.-19.január 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Uzavretá skupina, organizuje CPP Bratislava 3.

5.-8.február 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami. 

bottom of page