top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Inštitút osobnostného rozvoja je poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálnu podporu školským psychológom, školským podporným tímom, školám a centrám poradenstva a prevencie v oblasti zvládania kríz a osobnostného rozvoja dospelých.

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujem Slovenskú republiku v stálom výbore Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre krízy, katastrofy a traumu.

Som medzinárodnou trénerkou krízovej intervencie na školách Európskeho centra školskej psychológie pre vzdelávanie a zástupkyňou Slovenskej a Českej republiky v tejto organizácii v sekcii manažmentu kríz na školách.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali cítiť a urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky. A musia sa s tým naučiť žiť.

Venujem sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, terapii traumy detí a dospelých, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny. Vediem kurzy skupinovej krízovej intervencie v detských skupinách.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 15.

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované  pre psychológov, školských psychológov, špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín).
Skladá sa z 3 častí (5 dní): 
1. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (on line, základy krízy a traumy, práca so skupinou, zvládacie stratégie a stabilizačné techniky, terapeutické karty (Cope, More emócií, Karty s príbehmi). Cena 70€
2. Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, terorist.útoku, smrti učiteľa/žiaka, automob.nešťastia- 2 dni prezenčne. Cena 150€
3. Krízová intervencia na školách
v prípade suicidálneho zámeru žiaka a po suicidálnom čine v škole- 2 dni prezenčne. Cena 150€.
Vzdelávanie môžete absolvovať ako 5dňovku, alebo si ho rozdeliť na 1+4 dni, alebo 1+2+2 dni. 

19. august 2024 (on line) OBSADENÝ

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

20.august 2024 (on line) OBSADENÝ

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

26.-29. august 2024 (Bratislava) OBSADENÝ

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre odborných zamestnancov Bratislavského kraja,  absolventov Intenzívneho kurzu práce s terap. kartami. (Organizuje CPP Ba 3). Uzavretá skupina.

3. september 2024 (Bratislava) 

Kreatívne terapeutické techniky. Vzdelávanie pre odb.zamestnancov väzenskej a justičnej stráže

 

9.-12. september 2024 (Bratislava) OBSADENÝ

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terap. kartami 

16.september 2024 (Bratislava)

Kreatívne terapeutické techniky. Vzdelávanie pre odb.zamestnancov väzenskej a justičnej stráže

24.september 2024 (Ostrava- Radvanice)

Smútková práca s deťmi. Vzdelávanie pre kňazov a pastoračných pracovníkov farnosti Ostrava- Radvanice.

30.september-3.október 2024  (Prešov) OBSADENÝ

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami. 

8.október 2024 (on line)

Krízová intervencia  na školách. 3 hodinový webinár pre riaditeľov škôl. Organizuje Inklucentrum. 

15.október, 11.-14.november 2024 (Olomouc)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov.  Uzavretá skupina. Organizuje PPP Olomouc. 

18.november 2024  (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

25.november, 2.- 5.december 2024 (Kysucké Nové Mesto)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Organizuje CPP KNM).

10.december, 16. december 2024 (PNPP Pezinok)

Krízová intervencia pre zdravotníckych pracovníkov, Uzavretá skupina pre zdravotníckych pracovníkov PNPP Pezinok.

3.február, 10.-11.2. február, 10.-11. marec 2025 (Bánovce nad Bebravou)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Organizuje CPP Bánovce nad Bebravou).

7.-10.apríl  2024 (Tvrdošín)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Organizuje CPP Tvrdošín)

bottom of page