Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY

Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 12.

20.9.2021 Žilina. Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých (organizuje Inštitút zdravého vývinu, Žilina)

21.9.2021 Bratislava. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje Kvapka, Bratislava)

4.-5.10.2021 Žilina. Krízová intervencia na školách  (pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami, organizuje Inštitút zdravého vývinu, Žilina)

11.-12.10.2021 Žilina. Krízová intervencia na školách pri suicidálnom zámere a po suicidálnom čine (pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách, organizuje Inštitút zdravého vývinu, Žilina)

22.10.2021 Brno. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz)

8.-9.11. 2021 PPP Praha 10. Krízová intervencia na školách pri suicidálnom zámere a po suicidálnom čine.

 

10.11.2021 Indept Praha. Krízová intervencia na školách. Pre absolventov kurzu Dieťa v kríze. 

26.11. 2021 On line. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami