top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 12

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín)

6. február 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje TerraIn, Žilina)

13.-15. február 2023 (Praha)

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi (organizuje Indept Praha)

17. február 2023 (Praha)

Dieťa v kríze, intervencia a stabilizácia. Seminár pre výcvik detských terapeutov a poradcov,  Indept Praha. Uzavretá skupina.

27.- 28. február 2023 (Bratislava)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách.

7.marec 2023 (Bratislava)

Podpora reziliencie detí a dospelých (organizuje Kvapka, Bratislava)

20.marec 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz)

3.-4. apríl 2023 (Žilina)

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami (organizuje TerraIn, Žilina)

17. apríl 2023 (Žilina)

Podpora reziliencie detí a dospelých (organizuje TerraIn, Žilina)

18.-19.apríl 2023 (Žilina)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách (organizuje TerraIn, Žilina)

24. apríl 2023 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

 

bottom of page