Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 12

23.-24. september 2022 (Košice)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách.

 

27.september 2022 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje Kvapka, Bratislava)

3.-4. október 2022 (CPPPaP Žilina) 

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. OBSADENÝ. Uzavretá skupina.

11.okóber 2022 (Žilina)

Podpora reziliencie detí a dospelých (organizuje Inštitút zdravého vývinu, Žilina )

12.október 2022 (Život bez závislosti, Praha)

Úvod do krízovej intervencie na školách. Seminár. Uzavretá skupina.

17.-18.okóber 2022 (CPPPaP Žilina) 

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách. OBSADENÝ. Uzavretá skupina.

24. október 2022 (on line)

Úvod do krízovej intervencie na školách. Vzdelávanie pre odborných zamestnancov, Spišská Nová Ves. Uzavretá skupina.

25.október 2022 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz)

26.október 2022 (ZŠ Miloslavov)

Krízová komunikácia a základy krízového manažmentu na školách. Uzavretá skupina. 

2.november 2022 (on line)

Krízová intervencia na školách. 3hodinový webinár pre riaditeľov škôl. (organizuje Inklucentrum)

7.-9.november 2022 (CPPPaP Ba 3)

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre odborných zamestnancov bratislavského kraja. Uzavretá skupina.

14.-15.november 2022 (CPPPaP Ba 3)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách. Pre odborných zamestnancov bratislavského kraja. Uzavretá skupina.