Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 12

23. - 24. máj 2022 (Praha)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách (organizuje INDEPT Praha)

25. máj 2022 (Praha)

Podpora reziliencie detí a dospelých. (organizuje INDEPT Praha)

 

31.máj 2022 (ZŠ Miloslavov)

Krízový manažment a budovanie bezpečnej školy. Uzavretá skupina.

7.júna 2022 (Nižná na Orave)

Workshop Podpora reziliencie detí a dospelých- konferencia Sprevádzanie žiaka v kontexte života a vzťahov (Organizuje CPPPaP Tvrdošín)

 

27.-28. jún 2022 (Žilina)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách (Organizuje Inštitút zdravého vývinu, Žilina)  

4.-5. júl 2022 (CPPPaP Ba 3)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole (Pre odborných zamestnancov Ba 3)

22.-24. august 2022 (CPPPaP Námestovo)

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi.

25.-26. august 2022 (CPPPaP Námestovo)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole.

29.august 2022 (Gymnázium Grosslingova, Bratislava)

Budovanie bezpečnej školy. Workshop pre pedagogických a odborných zamestnancov. Uzavretá skupina.

31.august 2022 (Obchodná akadémia, Bratislava)

Budovanie bezpečnej školy. Workshop pre pedagogických a odborných zamestnancov. Uzavretá skupina.

6.september 2022 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

23.-24. september 2022 (Košice)

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. Pre absolventov kurzu Krízová intervencia na školách.

27.september 2022 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje Kvapka, Bratislava)