Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY

Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 12.

 

8.-9.11. 2021 PPP Praha 10. Krízová intervencia na školách pri suicidálnom zámere a po suicidálnom čine. Uzavretá skupina.

 

10.11.2021 Indept Praha. Krízová intervencia na školách. Pre absolventov kurzu Dieťa v kríze. 

15.-17.11.2021 Krízová intervencia na školách. Pre odborných zamestnancov škôl mestskej časti Bratislava 3. Uzavretá skupina.

26.11. 2021 On line. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami - OBSADENÝ

29.-30.11.2021 Krízová intervencia na školách pri suicidálnom zámere a po suicidálnom čine. Pre odborných zamestnancov škôl mestskej časti Bratislava 3. Uzavretá skupina.

20.12.2021 On line. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami 

17.1.-19.1. 2022 Indept Praha. Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi.

25.1.2022  CDR Rimavská Sobota. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

4.-5.3.2022. Košice. Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terap.kartami.