top of page
Wave

INŠTITÚT OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA

Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.

 

Radi pomôžeme aj Vám.

Green Plant

Zastupujeme Slovenskú republiku v stálom výbore Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA) pre krízy, katastrofy a traumu.

Zastupujeme Slovensko a Česko v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii manažmentu kríz na školách.

Maria Anyalaiova03902 r.jpg

Na krízovej intervencii deti nehodnotíme, neposudzujeme, nevychovávame, čo by mali cítiť a urobiť. Získavajú tam životnú skúsenosť, že nie vždy dostanú odpoveď na svoje otázky. A musia sa s tým naučiť žiť.

Venujeme sa individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, vedieme kurzy skupinovej krízovej intervencie, venujeme sa terapii traumy detí a dospelých, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny.

Keyboard and Mouse
AKTUÁLNE KURZY
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 15.

Novinka!
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov  je akreditované  pre psychológov, školských psychológov, špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Inovačné vzdelávanie (rozsah 50 hodín).
Skladá sa z 3 častí (5 dní): 
1. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (on line, základy krízy a traumy, práca so skupinou, zvládacie stratégie a stabilizačné techniky, terapeutické karty (Cope, More emócií, Karty s príbehmi). Cena 70€
2. Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, terorist.útoku, smrti učiteľa/žiaka, automob.nešťastia- 2 dni prezenčne. Cena 150€
3. Krízová intervencia na školách
v prípade suicidálneho zámeru žiaka a po suicidálnom čine v škole- 2 dni prezenčne. Cena 150€.
Vzdelávanie môžete absolvovať ako 5dňovku, alebo si ho rozdeliť na 1+4 dni, alebo 1+2+2 dni. 

8. apríl 2024 (on line) OBSADENÝ

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (organizuje b-creative.cz) 

29.apríl 2024 (on line) OBSADENÝ

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

6.máj 2024 (on line)

Podpora reziliencie detí. Webinár pre rodičov. Organizuje Inkluziv, o.z.

 

7. máj, 12.-15. máj 2024 (Veľký Krtíš) OBSADENÝ

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Organizuje CPP Veľký Krtíš. 

20.máj, 27.-30.máj 2024 (Senica) OBSADENÝ

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Organizuje CPP Senica. 

6.jún 2024 (Praha)

Prevencia a krízová intervencia pri suicidálnom správaní detí a dospievajúcich (príspevok). Podpora reziliencie detí a dospievajúcich (workshop). Konferencia Dnes neumírej. Prevencia samovrážd. Organizuje Elpida, Praha.

10.jún 2024 (PNPP Pezinok)

Krízová intervencia pre zdravotníckych pracovníkov, Uzavretá skupina pre zdravotníckych pracovníkov PNPP Pezinok

19. august 2024 (on line)

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

26.-29. august 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre odborných zamestnancov Bratislavského kraja,  absolventov Intenzívneho kurzu práce s terap. kartami. (Organizuje CPP Ba 3).

3. september 2024 (Bratislava)

Kreatívne terapeutické techniky. Vzdelávanie pre odb.zamestnancov väzenskej a justičnej stráže

 

9.-12. september 2024 (Bratislava)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terap. kartami 

16.september 2024 (Bratislava)

Kreatívne terapeutické techniky. Vzdelávanie pre odb.zamestnancov väzenskej a justičnej stráže

24.september 2024 (Ostrava- Radvanice)

Smútková práca s deťmi. Vzdelávanie pre kňazov a pastoračných pracovníkov farnosti Ostrava- Radvanice.

30.september-3.október 2024  (Prešov) POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov. Pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami. 

8.október 2024 (on line)

Krízová intervencia  na školách. 3 hodinový webinár pre riaditeľov škôl. Organizuje Inklucentrum. 

15.október, 11.-14.november 2024 (Olomouc)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov.  Uzavretá skupina. Organizuje PPP Olomouc. 

25.november, 2.- 5.december 2024 (Kysucké Nové Mesto)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Organizuje CPP KNM).

10.december, 16. december 2024 (PNPP Pezinok)

Krízová intervencia pre zdravotníckych pracovníkov, Uzavretá skupina pre zdravotníckych pracovníkov PNPP Pezinok.

3.február, 10.-11.2. február, 10.-11. marec 2025 (Bánovce nad Bebravou)

Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Organizuje CPP Bánovce nad Bebravou).

bottom of page