Novinky

07.03.2019

PONÚKAME AJ KARTY:

RESILIENCE (česká verzia)

REZILIENCIA – RUGALMAS ALKALMAZKODÁS (maďarská verzia)

 

8. marec 2019

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Psyche Educa)

 

14. marec 2019

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

 

30. marec 2019

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)

 

25. - 27. apríl 2019

(Prešov): Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov sociálnych pedagógov (CPPPaP), 8 kreditov

 

3. - 4. máj 2019

(Trnava): Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách (CPPPaP), 6 kreditov

 

16. - 18. máj 2019

(Prešov): Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách (CPPPaP), 6 kreditov

 

23. máj 2019

(Bratislava): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Centrum pre rodinu Kvapka)

 

30. máj 2019

(Plzeň): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Domus)

 

15. jún 2019

(Piešťany): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


7. september 2019

(Brno): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (b-creative.cz)

 

28. september 2019

(Žilina): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút zdravého vývinu)


11. - 12. október 2019

(Piešťany): Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov sociálnych pedagógov. Určené pre absolventov Intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami (CPPPaP), 8 kreditov

Úvod

Vitajte na stránkach Inštitútu osobnostného rozvoja.
Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.
Zameriavame sa na ľudí v školských zariadeniach a štátnych organizáciách.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.
Radi pomôžeme aj Vám.

PONUKA PRE UČITEĽOV


Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia...
Viac informácií

SLUŽBY PRE RODIČOV A DETI

Pomáhame rodičom, ktorí nechcú vychovávať svoje deti krikom, rozkazovaním, vydieraním a vyhrážaním naučiť sa vychovávať svoje deti s láskou, s priestorom pre vlastné potreby...
Viac informácií

Vzdelávacie programy, zážitkové aktivity, rastové terapeutické skupiny, poradenstvo, aj koučing sú vedené v Gestalt modalite. Gestalt prístup predpokladá, že každý človek má potenciál byť v uspokojivom kontakte sám so sebou a s druhými ľuďmi, riešiť svoje problémy a viesť tvorivý, spokojný život. Niekedy je prístup človeka k vlastným zdrojom zablokovaný a terapeut/ kouč mu pomáha zistiť, v akej situácii sa nachádza, čo v tejto situácii potrebuje a sprevádza ho pri hľadaní nových riešení tejto situácie.

Sme pripravení byť na tejto ceste spolu s Vami.