Novinky

21.11.2017

24. - 25.11. 2017

(Trenčín): Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka (8 kreditov)

 

7. - 9.12. 2017

(Kysucké Nové Mesto): Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka (8 kreditov)

 

12.1. 2018

(Pezinok): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

 

18. - 20.1. 2018

(Košice): Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka (8 kreditov)

 

1. - 3.2. 2018

(Košice): Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka (8 kreditov)

 

16.2. 2018

(Žarnovica): Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

 

27. - 28.4. 2018

(Nitra): Kurz krízovej intervencie na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách (6 kreditov)

Úvod

Vitajte na stránkach Inštitútu osobnostného rozvoja.
Sme poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne riešenia v oblasti osobnostného rozvoja dospelých.
Zameriavame sa na ľudí v školských zariadeniach a štátnych organizáciách.

Svojim klientom poskytujeme know-how a tím kvalitných a skúsených odborníkov.
Radi pomôžeme aj Vám.

PONUKA PRE UČITEĽOV


Vzdelávame pedagógov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl v oblasti výchovy detí, komunikačných zručností, motivácie, riešenia konfliktov, zvládania stresu a prevencie násilia...
Viac informácií

SLUŽBY PRE RODIČOV A DETI

Pomáhame rodičom, ktorí nechcú vychovávať svoje deti krikom, rozkazovaním, vydieraním a vyhrážaním naučiť sa vychovávať svoje deti s láskou, s priestorom pre vlastné potreby...
Viac informácií

Vzdelávacie programy, zážitkové aktivity, rastové terapeutické skupiny, poradenstvo, aj koučing sú vedené v Gestalt modalite. Gestalt prístup predpokladá, že každý človek má potenciál byť v uspokojivom kontakte sám so sebou a s druhými ľuďmi, riešiť svoje problémy a viesť tvorivý, spokojný život. Niekedy je prístup človeka k vlastným zdrojom zablokovaný a terapeut/ kouč mu pomáha zistiť, v akej situácii sa nachádza, čo v tejto situácii potrebuje a sprevádza ho pri hľadaní nových riešení tejto situácie.

Sme pripravení byť na tejto ceste spolu s Vami.